Pomoc dla użytkowników systemu ePortal

Jak zacząć? Najczęstsze pytania. Formy kontaktu.

 1. Czym jest ePortal?
 2. Jak zalogować się na ePortal?
 3. Jak znaleźć kurs e-learningowy?
 4. Jak zapisać się na kurs e-learningowy? (Studenci)
 5. Jak założyć kurs e-learningowy? (Prowadzący)
 6. Dodatkowe formy kontaktu
 1. Czym jest ePortal?

 2. Uczelniana Platforma Edukacyjna 'ePortal' jest systemem informatycznym wspomagającym realizację procesów dydaktycznych Uczelni w trybie nauczania na odległość. W ramach zasobów ePortalu udostępniane są kursy i materiały dydaktyczne do zajęć tradycyjnych, mieszanych i pełnych kursów e-learningowych.

 3. Jak zalogować się na ePortal?

 4. Korzystanie z zasobów ePortalu wymaga zalogowania się do systemu na indywidualne konto użytkownika. Konta te zakładane są pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego, studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studentom programu Erasmus oraz w specjalnych przypadkach innym osobom.

  Nowa wersja systemu wymaga posiadania autoryzowanego konta uczelnianego, które tworzone jest na podstawie danych przesyłanych automatycznie z systemu dziekanatowego Uczelni. Dane te są pozyskiwane i uaktualniane na bieżąco, w miarę udostępniania ich przez system dziekanatowy. Jeśli dana osoba nie spełnia kryteriów transferu (np. student nie zaliczył minionego semestru) konto może zostać zablokowane lub pozostanie niedostępne w ePortalu.

  Osoby, które po raz pierwszy chcą się zalogować na ePortal, po wybraniu opcji 'Zaloguj' na stronie głównej, powinny skorzystać z procedury przypominania (resetowania) hasła. Na stronie logowania, zamiast podawać nazwę użytkownika i hasło, należy w takim przypadku kliknąć na link 'Zapomniałeś(aś) nazwy użytkownika lub hasła?' i postępować zgodnie z instrukcjami.

  Poprawną nazwą użytkownika w nowym systemie jest:

  • Dla studentów: numer albumu, np. 112233
  • Dla pracowników: imie.nazwisko, np. lukasz.wisniewski lub malgorzata.wisniewska-tarczynska

  Proszę zwrócić uwagę, iż w przypadku kont pracowniczych w nazwie użytkownika używane są tylko litery alfabetu łacińskiego. W przypadku nazwisk dwuczłonowych należy podać obydwa nazwiska połączone łącznikiem, zgodnie z pełnym brzmieniem, tak jak w dokumencie tożsamości.

  Aby procedura zmiany hasła przy pierwszym logowaniu powiodła się, konieczna jest możliwość odebrania wiadomości e-mail z uczelnianej skrzynki pocztowej. Oznacza to w przypaku studentów konieczność zalogowania się na swoje konto postaci 112233@student.ue.wroc.pl, a w przypadku pracowników możliwość odebrania poczty z konta w domenie @ue wroc.pl, np. malgorzata.wisniewska-tarczynska@ue.wroc.pl. Pracownicy, którzy posługują się nieaktualną nazwą konta uczelnianego (zmiana nazwiska) proszeni są o kontakt z administracją w celu założenia dodatkowego aliasu pocztowego uwzględniającego wzorzec z poprawną, formalną wersją nazwiska.


  W systemie zdefiniowano hierarchię kategorii kursów e-learningowych, która odzwierciedla jednostki organizacyjne odpowiadające za dany kurs/przedmiot. Jest to stuktura służąca organizacji kursów, a nie katalog do ich wyszukiwania. Aby znaleźć właściwy kurs e-learningowy należy skorzystać z pola wyszukiwania, podając w zależności od potrzeb: nazwisko prowadzącego, słowa kluczowe z nazwy kursu lub kod kursu. Rekomendowanym sposobem wyszukiwania jest kod kursu, który prowadzący zajęcia powinni przekazywać studentom w celu jednoznacznej identyfikacji kursu na ePortalu.

  Kursy nie związane z konkretnymi zajęciami zamieszczonymi w ramach planu zajęć dla danego semestru, np. materiały dla studentów, indywidualne kursy tematyczne poza programem studiów itp., umieszczane będą w osobnej kategorii kursów. Każdy taki kurs otrzymuje w momencie uruchomienia unikatowy kod i wyszukiwanie go odbywa się na tych samych zasadach, co pozostałe kursy.

  Po odnalezieniu i zapisaniu się na właściwy kurs zostaje on dopisany do listy "Moje kursy". Lista ta dostępna jest z głównego menu systemu.

 5. Jak zapisać się na kurs e-learningowy? (Studenci)

 6. Zapisanie się na kurs można wykonać na kilka sposobów. Rekomendowany sposób to zapisanie przez klucz dostępu. Klucz ten prowadzący zajęcia definiuje w ustawieniach kursu i podaje studentom na pierwszych zajęciach. Po odnalezieniu właściwego kursu użytkownik podaje jednorazowo klucz dostępu i zostaje zapisany na kurs. Student nie może samodzielnie wypisać się z kursu - wymaga to kontaktu z prowadzącym, który posiada takie uprawnienia.

 7. Jak założyć kurs e-learningowy? (Prowadzący)

 8. Założenie kursu e-learningowego odbywa się przez wysłanie zgłoszenia w kategorii 'Centrum E-learningu' -> 'Zgłoszenia nowych kursów'. W treści uzasadnienia proszę podać następujące informacje:

  • Pełna i skrócona nazwa kursu (np. Algorytmy i Struktury Danych, ASD)
  • Stopień/poziom, tryb i rok studiów (np. LS3 dla licencjat, studia stacjonarne, 3 rok)
  • Rok i semestr, od którego kurs będzie prowadzony (np. 2012-Z lub 2013-L)
  • Jednostka organizacyjna prowadzącego (np. KTI)

  O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia prowadzący zostanie automatycznie powiadomiony drogą mailową przez system. Przyjęte kursy można od tego momentu indywidualnie konfigurować w pełnym zakresie, poza pełną i skróconą nazwą kursu oraz kategorią, w której kurs został umieszczony.

 9. Dodatkowe formy kontaktu

 10. W sprawach administracyjnych proszę kontaktować się mailowo na adres:

  admin@ce.ue.wroc.pl

  Pytania nietechniczne, dotyczące nauczania na odległość na UE we Wrocławiu:

  info@ce.ue.wroc.pl