Skip aktualności

Aktualności

Picture of Administrator CE
Informacja dla nowych użytkowników systemu / Information for new system users
by Administrator CE - Tuesday, 23 October 2018, 9:18 PM
 

Nowy użytkownik WAŻNE / New user IMPORTANT

Proszę wejść na stronę https://eportal.ue.wroc.pl/auth/dbb/forgot_password.php i jako nazwę użytkownika podać numer indeksu. Nowe hasło zostanie wysłane na pocztę studencką.
Hasło do e-portalu nie jest takie samo jak hasło do poczty studenckiej i systemu usos.
Problemy z logowaniem proszę zgłaszać na adres admince@ue.wroc.pl JEDYNIE Z KONT STUDENCKICH.

Please go to https://eportal.ue.wroc.pl/auth/dbb/forgot_password.php and enter the student number as the username. The new password will be sent to student mail.
The password for the e-portal is not the same as the password for student mail and the usos system.
Login problems please send to admince@ue.wroc.pl ONLY FROM STUDENT MAIL ACCOUNTS.

 

Skip course categories

Course categories


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31