Projektowanie relacji z interesariuszami e-administracji N1_L3
(PRI N1_L3)

Kurs zawiera materiały wykorzystywane do prowadzenia zajęć na przedmiocie Projektowanie relacji z interesariuszami e-administracji