"Biznesplan" - dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
("Biznesplan")

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom wiedzy o biznesplanie. Po przebyciu kursu student potrafi m.in.: samodzielnie opracować biznesplan, analizować czynniki warunkujące otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne podejmowanego przedsięwzięcia, zaprezentować swój biznesplan.