"Fizyka" - dr Witold Urbanik
("Fizyka")

Kurs skupia się wokół tematów takich jak fizyka ruchu, hydrostatyka, ciepło i jego przemiany oraz elektryczność.