"Zarządzanie czasem" - dr inż. Alicja Smolbik-Jęczmień
("Zarządzanie czasem")

Kurs "Zarządzanie czasem" przeznaczony jest Studentów studiów II stopnia, głównie niestacjonarnych (co nie wyklucza dostępu do tego kursu studentów stacjonarnych) kierunku: Zarządzanie, Informatyka i Ekonometria, Informatyka w Biznesie, Finanse i Rachunkowość . Dla wszystkich, którzy pragną zgłębić wiedzę na temat metod i technik zarządzania czasem i rozwinąć umiejętności optymalnego wykorzystania czasu by poprawić jakość swojego życia i odnosić sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.