"Matematyka finansowa" - dr Marta Borda
("Matematyka finansowa")

Kurs umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki finansowej, dotyczącej w szczególności: zmiennej wartości pieniądza w czasie, podstawowych rodzajów stóp procentowych, zasad oprocentowania wkładów pieniężnych, rachunku rent oraz zasad sporządzania planów spłaty kredytów. Kurs pozwala także na zdobycie umiejętności dotyczących, m.in.: obliczania wartości bieżącej i przyszłej kapitału, wkładów oszczędnościowych i rent, porównania ofert bankowych w zakresie lokat terminowych.