„Statystyka opisowa” - dr Anetta Zielińska
(Statystyka opisowa)

Kurs „Statystyka opisowa” adresowany jest do studentów wszystkich kierunków, które wymagają znajomości zastosowania metod statystycznych do badania zjawisk społeczno-gospodarczych.