„Makroekonomia - podstawy” - dr Zbigniew Dokurno
(Makroekonomia - podstawy)

Kurs pozwala na uzupełnienie wiedzy z  podstaw makroekonomii, a przez to lepsze poruszanie się w problematyce przedmiotów realizowanych w toku studiów. Kurs szczególnie przydatny dla tych studentów, którzy nie ukończyli studiów I stopnia na kierunkach ekonomicznych.