Informatyka / Technologie Informacyjne (LS1) - dr B. Łukasik-Makowska
(BLM-LS1-TEI-IWB)

Kurs zawiera materiały do laboratoriów prowadzonych w ramach przedmiotu Technologie informacyjne dla studentów I roku kierunku IwB, studia stacjonarne - wykładowca dr R.Wójtowicz