Kurs obejmuje zagadnienia z podstaw rachunkowości dla Studentów kierunku "Rachunkowość i controlling"