Kurs dla studentów kierunku:

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - II stopień interdyscyplinarnych, wspólnych studiów niestacjonarnych

prowadzący: dr Joanna Koczar


Seminarium magisterskie 1 rok Konsulting prawny i gospodarczy.

Zasady pisania pracy magisterskiej. Formatowanie tekstu pracy.

Wybór tematu pracy magisterskiej.

Zebranie literatury.

Opracowanie planu pracy magisterskiej.

Napisanie pierwszego rozdziału.