Kurs jest przeznaczony dla seminarzystów dr J.Koczar, którzy piszą prace licencjackie i magisterskie w roku akademickim 2021/2022.