Kurs z zakresu obiegu dokumentacji oraz archiwizacji akt

Kurs mający na celu wyposażenie kursanta w umiejętności pozwalające na poprawną pracę z dokumentem oraz współpracę z Archiwum Zakładowym 
Course Image rk-xx

rk-xx

Kurs dla studentów 6 semestru Zarządzania i Inżynierii Produkcji