Kurs mający na celu wyposażenie kursanta w umiejętności pozwalające na poprawną pracę z dokumentem oraz współpracę z Archiwum Zakładowym 

Kurs dla studentów 6 semestru Zarządzania i Inżynierii Produkcji