Kurs dla studentów 6 semestru Zarządzania i Inżynierii Produkcji