Kurs testowy z języka angielskiego na poziomie B2/C1

„Library Information System " -  dr Dawid Kościewicz

The course aims to facilitate all bachelor students easy and effective use of the Main Library of the Wroclaw University of Economics and Business.

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami psychologii ogólnej. Wskazanie na istotne przyczyny zachowań ludzkich oraz mechanizmu funkcjonowania człowieka w grupie. Przedstawienie zjawisk psychologicznych związanych z emocjami, motywacją oraz zachowaniami człowieka.

WYKŁAD Z USŁUG SIECIOWYCH DLA STUDENTÓW. 

WYKŁAD BĘDZIE ZAWIERAŁ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM JEDNOLITYCH PLIKÓW KONTROLNYCH.

KURS JEST DLA STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH. NAZWA KURSU TO USŁUGI SIECIOWE.