Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne.

Na kursie są umieszczane materiały i pomoce dydaktyczne związane z tematyką kursu. 

Kurs prowadzi 

dr Joanna Koczar

Kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i Finanse Publiczne

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz procedura podejscia do analizy danych.

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz procedura podejscia do analizy danych.