Course Image Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne 2022/2023

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne 2022/2023

Kurs dla studentów studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne w roku akademickim 2022/2023. Prowadzący: dr Joanna Koczar
Course Image Rachunkowość budżetowa i Finanse Publiczne - edycja 11

Rachunkowość budżetowa i Finanse Publiczne - edycja 11

Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne. Na kursie są umieszczane materiały i pomoce dydaktyczne związane z tematyką kursu.  Kurs prowadz…

Wprowadzenie do Data Science (SP: DS_PP)

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz proced…

Wprowadzenie do Data Science (SP: DS_ZAD)

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz proced…