Rachunkowość budżetowa i Finanse Publiczne to studia podyplomowe, którymi kieruje dr Joanna Koczar. 

Kurs jest pomocą dydaktyczną dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz procedura podejscia do analizy danych.

Przedmiot Wprowadzenie do Data Science jest prowadzony na studiach podyplomowych. W ramach tego kursu są wyjasnione czynniki rozwoju i wzrostu znaczenia  Data Science,  podstawowe pojęcia oraz procedura podejscia do analizy danych.