Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa

 • W ramach kursu analizowane sa strategie zarzadzania wiedzą, podstawowe procesy zarządzania wiedza takie jak lokalizowanie wiedzy, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się wiedza, jej wykorzystywanie i zachowywanie

 • Celem kursu jest wyposażenia studentów w wiedzę na temat istoty i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw. W szczególności student pozna cykl życia przedsiebiorstw, dowie się jak razdzić sobie z kryzysem w przedsiębiorstwie, jak zarządzać jego zasobami oraz w jaki sposób organizacje komrecyjne moga współpracować z innymi podmiotami rynkowymi. 

  Self enrolment
 • Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności cyklu życia przedsiębiorstwa, kryzysu w przedsiębiorstwie i sposobów jego niwelowania, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa materialnymi i niematerialnymi.

  Self enrolment
 • Celem kursu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu zarządzani organizacjami, w tym wewnętrznych mechanizmów podejmowania decyzji, kształtowania relacji z otczeniem, rozpoznawania problemów organizacyjnych i doboru adekwatnych metod, narzędzi służących ich rozwiazywaniu. 

  Self enrolment
 • Kurs obejmuje pojęcie grupy kapitałowej w rozumieniu prawnym i ekonomicznym, przyczyny i sposoby tworzenia grup kapitałowych, zagrożenia dla gospodarki ze strony grup kapitałowych, struktury grup kapitałowych, zarządzanie grupami kapitałowymi, elementy rachunkowości grup kapitałowych: bilans skonsolidowany, ceny transferowe, podatkowe grupy kapitałowe.

  Self enrolment
 • Wykład obejmuje podstawowe pojęcia dotyczące podejmowania decyzji przez menedżerów oraz metody podejmowania decyzji i wspomagania procesów decyzyjnych w warunkach pewności (decyzje wielokryterialne), ryzyka i niepewności.

  Self enrolment
 • Wykład dotyczy podstawowych pojęć z zakresu podejmowania decyzji, metod podejmowania decyzji i wspomagania procesów decyzyjnych w warunkach pewności (decyzje wielokryterialne), ryzyka i niepewności.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumAktualności

  • Courses

   • Wydział NE

    • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa