Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych

 • Celem kursu jest zrozumienie znaczenia integracji aplikacji i systemów oraz nabycie umięjętności integrowania aplikacji i systemów. Przedmiot obejmuje ogół zagadnień związanych z integrowaniem aplikacji i systemów informatycznych. Pozwala na zrozumienie przesłanek integracyjnych oraz zasad projektowania architektur i narzędzi integracyjnych.

  Zapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

  • ForumAktualności

  • Kursy

   • Wydział IE

    • Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i...