Katedra Inżynierii Bioprocesowej

 • Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę o metodach i urządzeniach stosowanych do produkcji  żywności pochodzenia roślinnego. Jest też źródłem informacji o metodach badania surowców i produktów pochodzenia roślinnego.

  Self enrolment
 • Cel dydaktyczny przedmiotu:

  1. Zapoznanie z teorią komórkową i wybranymi technikami badawczymi w biologii komórki.
  2. Przekazanie podstawowej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu komórki.
  3. Przedstawienie wybranych kierunków praktycznego wykorzystania inżynierii genetycznej i komórkowej.

  Zakres tematyczny przedmiotu:

  Teoria komórkowa; podstawowe techniki badawcze w biologii komórki; komórki prokariotyczne i eukariotyczne; zróżnicowanie funkcjonalne komórek; budowa i właściwości ściany komórkowej; budowa i funkcje błon komórkowych; transport błonowy; organizacja cytoplazmy; mitochondria; chloroplasty; jądro komórkowe; fazy cyklu komórkowego; mitoza i mejoza; programowana śmierć komórki; budowa i funkcje kwasów nukleinowych; ekspresja genów; manipulowanie genami i komórkami;  PCR; hodowle komórkowe; komórki macierzyste; zmienność genetyczna; nowotwory; klonowanie; organizmy transgeniczne.

  Self enrolment
 • Cele dydaktyczne

  1. Zrozumienie znaczenia podstawowych pojęć z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji.
  2. Pozyskanie wiedzy niezbędnej do dokonania wstępnego wyboru odpowiedniego systemu sterowania procesem produkcyjnym.
  3. Pozyskanie wiedzy niezbędnej do oceny stabilności i niezawodności układów automatycznej regulacji oraz poznanie metod badawczych niezbędnych do identyfikacji tych układów.

  Zakres tematyczny

  Program przedmiotu obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów  produkcyjnych. Przedstawiona jest struktura funkcjonalna układów sterowania oraz rodzaje sygnałów (ciągłe i dyskretne). Charakteryzowane są typowe obiekty (człony) układów automatycznej regulacji (definicje; funkcje przejścia i inne odpowiedzi; przykłady z zakresu fizyki, chemii, techniki i technologii). Przedstawione są wybrane metody identyfikacji i analizy stabilności układów sterowania. Omawia się różne rodzaje i typy regulatorów oraz ich techniczne realizacje. Prezentowane są elementy teorii i techniki systemów automatycznych i zrobotyzowanych. Przedstawiona jest budowa, działanie, konfiguracje geometryczne oraz zastosowanie robotów.

  Self enrolment
 • Cele dydaktyczne

  1. Poznanie teorii pomiarów i umiejętności jej zastosowania w technice analogowej i cyfrowej w prowadzeniu badań.
  2. Opanowanie techniki  układów i systemów  pomiarowych: analogowych i cyfrowych.
  3. Poznanie metod analizy i prezentacji wyniku pomiarowego.

  Zakres tematyczny

  Treścią przedmiotu są: teoria pomiarów, metody technicznej realizacji procesu pomiarowego oraz sposoby prezentacji i analizy wyniku pomiarowego.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • ForumAktualności

  • Courses

   • Wydział IE

    • Katedra Inżynierii Bioprocesowej