Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności

 • Biotechnologia żywności to kurs dla III roku niestacjonarnych studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonych na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Zakres kursu obejmuje następujące zakresy tematyczne: Biotechnologia i inżyniera genetyczna – wiadomości podstawowe. Biotechnologia żywności – procesy fermentacji i biosyntezy. Słodownictwo – surowce, metody i urządzenia, rodzaje słodów. Piwowarstwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje piw. Gorzelnictwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje napojów alkoholowych. Drożdżownictwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. Winiarstwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje win. Organiczne kwasy spożywcze – rodzaje kwasów organicznych, surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. Biosynteza enzymów i aminokwasów – klasyfikacja enzymów, surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. 

  Zapisywanie samodzielne
 • Biotechnologia żywności to kurs dla III roku stacjonarnych studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Zakres kursu obejmuje następujące zakresy tematyczne: Biotechnologia i inżyniera genetyczna – wiadomości podstawowe. Biotechnologia żywności – procesy fermentacji i biosyntezy. Słodownictwo – surowce, metody i urządzenia, rodzaje słodów. Piwowarstwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje piw. Gorzelnictwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje napojów alkoholowych. Drożdżownictwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. Winiarstwo – surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia, rodzaje win. Organiczne kwasy spożywcze – rodzaje kwasów organicznych, surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. Biosynteza enzymów i aminokwasów – klasyfikacja enzymów, surowce, drobnoustroje, metody i urządzenia. 

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs będzie realizowany w ramach zajęć wykładowych z Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dla studentów 4 roku studiów niestacjonarnych w formie blended learning (5 godziny w formie tradycyjnej materiały w formie e-learningowej). Kierownikiem przedmiotu jest dr inż. Joanna Harasym. (Katedra Biotechnologii Żywnosci - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny).

  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne
 • Kurs będzie realizowany w ramach zajęć wykładowych z Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dla studentów 3 roku studiów stacjonarnych w formie blended learning (2 godziny w formie tradycyjnej, 13 godzin w formie e-learningowej). Kierownikiem przedmiotu jest dr inż. Joanna Harasym. (Katedra Biotechnologii Żywnosci - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny). Kurs składa się z 13 modułów dostepnych w trybie tygodniowym.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs będzie realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych z Procesów Produkcyjnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dla studentów 3 roku (11 grup administracyjnych). Prowadzony on będzie w formie tzw. blended learning (10 godzin w formie zajęć tradycyjnych, 7 godzin w formie e-learningowej). Kierownikiem przedmiotu jest dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga, ćwiczenia prowadzą: dr inż. Joanna Harasym, mgr inż. Ludmiła Bogacz-Radomska, mgr inż. Tomasz Podeszwa (wszyscy z Wydziału IE, Katedra Biotechnologii Żywności). Przedmiot (PP) dotyczy zagadnień związanych z: zarządzaniem procesu produkcyjnego (technologicznego), tworzeniem dokumentacji techniczni-technologicznej, metodami optymalizacji produkcji.

  Kurs e-learningowy dostępny jest od 5 tygodnia zajęć, każdy moduł będzie dostępny dla studentów przez 2 tygodnie. Obecność studenta z danej grupy administracyjnej na zajęciach e-learningowych (module) będzie odnotowywana na podtsawie zalogowania i uczestnictwa w prezentacji w danym module.

  Kurs przeznaczony jest dla studentów 3-ego roku, studiów stacionarnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

  5. Tydzień – 28.10.2013 – 10.11.2013 (prezentacja jest dostępna przez 2 tygodnie).
  Dokumentacja techniczna. (2 godziny lekcyjne – e-learning). Omówić dokumentację związaną z przepływem produkcji i obieg dokumentacji produkcji.
  6. Tydzień – 11.11.2013 –24.11.2013 (prezentacja jest dostępna przez 2 tygodnie).
  Metody optymalizacji produkcji. (2 godziny lekcyjne – e-learning). JIT, KANBAN. Prezentacja kart Kanban.
  7. Tydzień – 25.11.2013 – 08.12.2013 (prezentacja jest dostępna przez 2 tygodnie).
  Metody optymalizacji produkcji. (1 godzina lekcyjna – e-learning). TQM
  8. Tydzień – 09.12.2013 – 22.12.2013 (prezentacja jest dostępna przez 2 tygodnie).
  Metody optymalizacji produkcji. (2 godziny lekcyjne – e-learning). Reengineering, Lean Production, Six Sigma, Lean Sigma.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs będzie realizowany w ramach zajęć wykładowych z Wybranych zagadnień biotechnologii żywności i ochrony środowiska na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dla studentów 4 roku studiów stacjonarnych w formie blended learning (2 godziny w formie tradycyjnej, 16 godzin w formie e-learningowej). Kierownikiem przedmiotu jest dr inż. Joanna Harasym. (Katedra Biotechnologii Żywnosci - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny). Kurs składa się z 8 modułów dostepnych w trybie tygodniowym.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs 15 godzinny - 2 godziny (2 x 45 min.) spotkania na zajęciach, 13 h - w e-learningu w formie 13 bloków.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs 15 godzinny - 2 godziny (2 x 45 min.) spotkania na zajęciach, 13 h - w e-learningu w formie 13 bloków.

  Zapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

  • ForumAktualności

  • Kursy

   • Wydział IE

    • Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności