Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości

 • Materiały pomocnicze dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia.

  Zapisywanie samodzielne
 • Materiały pomocnicze dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych I stopnia

  Zapisywanie samodzielne
 • E-learningowy kurs Inżynierii Procesowej dla studentów studiów niestacjonarnych II roku IE.
  Celem kursu jest:

  • poznanie zagadnień związanych z wymianą ciepła w procesach spotykanych w przemyśle spożywczym i chemicznym (mechanizmy ruchu ciepła, bilans cieplny wymiennika ciepła, określanie siły napędowej wymiany ciepła w wymiennikach, wyznaczanie powierzchni wymiany ciepła),
  • poznanie zagadnień związanych z zatężaniem roztworów (bilans masowy i cieplny wyparki, określanie zapotrzebowania pary grzejnej, wyznaczanie powierzchni grzejnej wyparki)
  • poznanie zagadnień dotyczących procesów dyfuzyjnych, czyli procesów wymiany masy (mechanizmy dyfuzji, sposoby wyrażania stężeń, bilans masowy aparatów, destylacja, rektyfikacja, suszenie, ekstrakcja),
  • poznanie wybranych aparatów do wymiany ciepła i masy.
  Zapisywanie samodzielne
 • E-learningowy kurs Inżynierii Procesowej dla studentów studiów stacjonarnych II roku IE.
  Celem kursu jest:

  • poznanie zagadnień związanych z wymianą ciepła w procesach spotykanych w przemyśle spożywczym i chemicznym (mechanizmy ruchu ciepła, bilans cieplny wymiennika ciepła, określanie siły napędowej wymiany ciepła w wymiennikach, wyznaczanie powierzchni wymiany ciepła),
  • poznanie zagadnień związanych z zatężaniem roztworów (bilans masowy i cieplny wyparki, określanie zapotrzebowania pary grzejnej, wyznaczanie powierzchni grzejnej wyparki)
  • poznanie zagadnień dotyczących procesów dyfuzyjnych, czyli procesów wymiany masy (mechanizmy dyfuzji, sposoby wyrażania stężeń, bilans masowy aparatów, destylacja, rektyfikacja, suszenie, ekstrakcja),
  • poznanie wybranych aparatów do wymiany ciepła i masy.
  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs ten jest kursem obowiązkowym dla studentów II roku studiów stacjonarnych wydziału IE. Obejmuje wykład i ćwiczenia.
  Celem kursu jest:

  • zdobycie wiedzy z podstaw termodynamiki gazów doskonałych i rzeczywistych,
  • poznanie podstawowych przemian charakterystycznych gazów - wyznaczanie wielkości pracy i ciepła i interpretacja tych wielkości i przemian na wykresach
  • poznanie obiegów termodynamicznych (cieplnych i chłodniczych),
  • nabycie umiejętności obliczania parametrów termodynamicznych gazów doskonałych i rzeczywistych, sporządzania wykresów przemian oraz krytycznej analizy otrzymanych wyników,
  • posługiwania się tablicami i wykresami termodynamicznymi.

  Aktywność studenta polega na:

  • zapoznawaniu się z materiałami wykładowymi i pomocniczymi
  • rozwiązywaniu zadań testowych
  • dokonywaniu wpisów do słownika pojęć kluczowych
  • uczestniczeniu w dyskusjach (na forum) oraz w konsultacjach
  Zapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

  • ForumAktualności

  • Kursy

   • Wydział IE

    • Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości