Kursy i materiały e-learningowe Biblioteki UE we Wrocławiu.

 • „Library Information System " -  dr Dawid Kościewicz

  Bachelor students are obliged to pass an e-learning course from the e-Portal platform. Please choose the category „Biblioteka”, and then enrol in the course „Library Information System”.

  Access key to the course for:

  • BIIB - Bachelor Studies in International Business
  • BIMM - Bachelor Studies in Management and Marketing
  • BSIF - Bachelor Studies in Finance

  The aim of the course is to facilitate all bachelor students easy and effective use of the Main Library of the Wroclaw University of Economics.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs System Informacji Bibliotecznej jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia. Po zalogowaniu się na Uczelnianą Platformę Edukacyjną ePortal należy zapisać się na kurs podając klucz, który zbudowany w następujący sposób:

  • NE-s-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów stacjonarnych na wydziale NE)
  • NE-n-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów niestacjonarnych na wydziale NE)
  • IE-s-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów stacjonarnych na wydziale IE)
  • IE-n-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów niestacjonarnych na wydziale IE)

  Kurs ma pomóc w skutecznym i efektywnym korzystaniu z Biblioteki UE. 

  Zapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja