Kursy i materiały e-learningowe Biblioteki UE we Wrocławiu.

 • „Library Information System " -  dr Dawid Kościewicz

  Bachelor students are obliged to pass an e-learning course from the e-Portal platform. Please choose the category „Biblioteka”, and then enrol in the course „Library Information System”.

  Access key to the course for:

  • BIIB - Bachelor Studies in International Business
  • BIMM - Bachelor Studies in Management and Marketing
  • BSIF - Bachelor Studies in Finance

  The aim of the course is to facilitate all bachelor students easy and effective use of the Main Library of the Wroclaw University of Economics.

  Zapisywanie samodzielne
 • Kurs System Informacji Bibliotecznej jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia. Po zalogowaniu się na Uczelnianą Platformę Edukacyjną ePortal należy zapisać się na kurs podając klucz, który zbudowany w następujący sposób:

  • NE-s-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów stacjonarnych na wydziale NE)
  • NE-n-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów niestacjonarnych na wydziale NE)
  • IE-s-nr grupy administracyjnej (1 rok studiów stacjonarnych na wydziale IE)

  Kurs ma pomóc w skutecznym i efektywnym korzystaniu z Biblioteki UE. 

  Zapisywanie samodzielne
 • „Library Training Course " -  dr Dawid Kościewicz

  THE COURSE IS OBSOLETE! USE IT ONLY IF YOU STILL NEED TO PASS THE COURSE FROM THE 2017/2018 SUMMER SEMESTER.

  STUDENTS FROM THE WINTER SEMESTER 2018/2019 HAVE TO ENROL IN THE COURSE CALLED "LIBRARY INFORMATION SYSTEM".

  Bachelor students are obliged to pass an e-learning course from the e-Portal platform. Please choose the category „Biblioteka”, and then enrol in the course „Library Training Course”.

  Access key to the course for:

  • 1st year stationary students (bachelor studies) on a Faculty of Management, Information Systems nad Finance - the year of studying and major: 1BBM, 1BI.
  • 2nd year stationary students (bachelor studies) on a Faculty of Management, Information Systems and Finance - the year of studying and major: 2BBM, 1BI, and 2BSIF.

  Keys list:

  • "1BBM" (Bachelor of Business Management, 1st year)
  • "2BBM" (Bachelor of Business Management, 2nd year)

  • "1BI" (Business Informatics, 1st year)
  • "2BI" (Business Informatics, 2nd year)
  • "2BSIF" (Bachelor Studies in Finance, 2nd year)

  The aim of the course is to facilitate all bachelor students easy and effective use of the Main Library of the Wroclaw University of Economics.

  Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne
Pomiń Nawigacja

Nawigacja